Kort oppsummert: Aglo videregående skole har vært navnet på skolen siden 1985. Fra starten på skolevirksomheten i januar 1965 til navneskiftet 20 år senere het skolen Yrkeskursene på Skatval.

Historisk har Solhaugen Helseheim og Solhaugen Rehabiliteringssenter vært en nær partner til skolen vår. Solhaugen var en institusjon som behandlet rusmisbrukere. Skolen var før 1989 en selvstendig enhet som samtidig var en del av Solhaugen. For nøyaktig 30 år siden ble institusjonen Solhaugen lagt ned.

gammelt_a.jpg

Slik så det ut på 1940-tallet. Bygget i forgrunnet er i dag Administrasjonsbygget… eller Låven som vi liker å kalle det.

I dag er Aglo en del av Blå Kors Norge. En organisasjon som driver fire videregående skoler i Norge.

Blå Kors Norge har et særdeles bredt arbeidsområde. Mye bredere enn folk flest er klar over. Blant annet rusbehandling, forebygging, oppfølging av barn og unge samt skoledrift. Blå Kors har et suverent motto som er særdeles aktuelt for en skole som vår.

«I sentrum står et menneske»

Geografisk er Solhaugen, eller Aglo som vi har sagt de siste 30 årene, skilt ut fra gården Hammer, som har fått navn etter hammeren som ligger ved siden av. Fra gammelt av var gården et krongods, men den ble i 1531 lagt under erkebispestolen sammen med gården Steinvik (kongelig brev til Olav Engelbrektson 17. august samme år). Erkebiskopen og etterkommerne hans skulle ha gården til evig tid, fri for skatt og annen kongelig byrde, stod det den gang.

Aglo slik det framstår i dag består av en rekke bygg.  Den kartakteristiske «Låven» (hovedbygningen) ble bygget rett før krigen, teoribygget og det gamle administrasjonsbygget ble bygd ca. 1970. Villa Form, og verkstedbygget er av nyere dato. Det eldste bygget er Rødstua som ble satt opp på 1880-tallet. I fjor ble administrasjonsbygget som kjent revet, og sist høst kunne vi ta i bruk vårt nye Idrettsbygg med auditorium, klasserom og idrettsavdeling.

Slik ser det ut i dag. Foto; ERLING SKJERVOLD

Så til navnet AGLO:

I 1985 fikk altså skolen, som fortsatt var en del av Solhaugen, endelig navnet Aglo videregående skole. Aglo-navnet er eldgammelt, det er rett og slett historisk sus over det. I Snorre er stedet Oglo omtalt flere steder.

I Eiriksønnenes saga kan vi blant annet lese følgende:

 ”Om høsten dro Sigurd Jarl inn i
Stjørdalen og var på veitsler der. Derfra
tok han ut til Oglo og ville ta veitsler
der.”
”Sent på natten kom de til Oglo,
hvor Sigurd Jarl var på veitsle. De tente
ild på huset og brente jarlen inne med
hele hans følge.”

Som en forstår er Oglo (senere Aglo) det gamle og historiske navnet på Skatval. Aglo betyr rett og slett «en slette mot havet» – hvilket stemmer godt med virkeligheten.

Da Solhaugen ble lagt ned i 1989 hadde heldigvis skolen nettopp åpnet for elever utenfra. Hvis ikke ville trolig skolen blitt lagt ned sammen med Solhaugen. I 1989 var det 25 elever på skolen, året etter var tallet 50. En helt ny og annerledes skole var i startgropa. Av de ansatte som var her i 1989 er det fortsatt en som jobber her.

På 90-tallet så vi Aglo slik vi kjenner skolen også i dag. Elevtallet har sakte, men sikkert økt fra 25 til om lag 230. Fire-fem lærere har blitt til et tverrfaglig sammensatt personale bestående av mer enn 70 personer. Fagtilbudene har blitt mange, og i dag har vi seks ulike studieretninger på skolen med til sammen 14 kurs i tillegg til en egen grunnskoleavdeling. På  bildet under har du gjengen som jobba her for omlag 12 år siden… Mange kjente fjes også for dagens elever…

gammel_b.jpg

Vil du se oss i dag kan du jo klikke her

Og i tillegg; overbygningen vår, Aglo Opplæringssenter, består også av et familie- og barnesenter samt to barnehager. Til sammen mer enn 150 ansatte i hele virksomheten.

Så da; nå vet du litt mer om Aglo.

ny_b.jpg