Grunnskolen

 

 

Aglo Opplæringssenter har en grunnskoleavdeling. Det er Stjørdal kommune sitt alternative grunnskoletilbud. Tilbudet er for ungdom som trenger et alternativt og tilrettelagt undervisningstilbud etter anbefaling fra PP-tjenesten i Stjørdal.

Nærmere informasjon kan fås hos Stjørdal kommune ved Terje Bakken, tlf. 74 833617

Elevene er formelt elever ved hjemmeskolene, men har sitt daglige skoletilbud ved Aglo. Her får de et tilrettelagt undervisningstilbud. Undervisningen foregår i små grupper med stor voksentetthet. Gruppesammensetningen og antall elever varierer fra år til år. Grunnskolen har tilhold ved Aglo vgs. Grunnskolen holder til i de to røde husene i forgrunnen på bildet over.

Vår målsetting for det daglige arbeidet er underlagt Aglo sin visjon, og vårt fokus er positive opplevelser, gode relasjoner og MESTRING. Vi legger stor vekt på trivsel og miljø. Vi jobber mye praktisk. Elevene utplassert i bedrifter og/eller på avdelinger ved Aglo, som kantine, verksted og driftsavdeling, positiv og motiverende arbeidstrening. Vi har en tydelig friluftsprofil der vi bruker nærmiljøet aktivt som opplæringsarena.

Grunnskoleteamet vårt består av mennesker med ulike roller og profesjoner; lærere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Vi jobber etter ordinær Læreplan og eleven har samme eksamensordning som andre skoler.​

Lagre