AGLO

GRUNNSKOLEN

Aglo Opplæringssenter har en grunnskoleavdeling.

Dette er Stjørdal Kommune sitt alternative grunnskoletilbud. Tilbudet er for ungdom som trenger et alternativt og tilrettelagt undervisningstilbud etter anbefaling fra PP-tjenesten i Stjørdal.

Nærmere informasjon kan fås hos Stjørdal Kommune ved Terje Bakken, tlf. 74833617.

Elevene er formelt elever ved hjemmeskolene, men har sitt daglige skoletilbud ved Aglo. Her får de et individuelt, tilrettelagt opplegg. Undervisningen foregår i små grupper med stor voksentetthet. Gruppesammensetning og antall elever varierer fra år til år.

I tre år har grunnskolen holdt til på småbruket Alstadhaug, men fra og med skoleåret 2016/17 er de tilbake i lokalitetene ved Aglo vgs. Grunnskolen kommer til å disponere en to-mannsbolig på nedsiden av Aglo vgs.

Vår målsetting for det daglige arbeidet er underlagt Aglo sin visjon, og vårt fokus er positive opplevelser, gode relasjoner og MESTRING. Vi legger stor vekt på trivsel og miljø. Det gir motivasjon til arbeid og utfordringer knyttet til skoledagens innhold.

Vi jobber mye praktisk, blant annet med vedprosjekt der elevene aktivt deltar i prosessen. Det er også elever som er utplassert i bedrifter og/eller på avdelinger ved Aglo, som kantine, verksted og driftsavdeling, positiv og motiverende arbeidstrening.

Vi har en tydelig friluftsprofil med mange turer. Vi søker utfordringer som får adrenalinet til å pulsere, vi har besteget Munken og besøkt opplevelsesparken på Oppdal med store utfordringer for enhver. Kanoturer med påfølgende overnatting i lavvo er også et eksempel på en utfordrende og miljøskapende aktivitet.

Grunnskoleteamet består av mennesker med ulike roller og profesjoner, blant annet lærere, miljøterapeuter og aktivitører.

Vi jobber etter ordinær Læreplan og elevene har samme eksamensordning som andre skoler.