Som alltid arrangerer vi ei samling for foreldre/foresatt tidlig i høstsemesteret. Et tidlig møte mellom skole og forsatte er en forutsetning for å lykkes med samarbeidet hjem-skole.

Tid: Onsdag 02. september kl. 18.00 – 20.00

Sted: Auditoriet i Idrettsbygget på Aglo

Program:

1. Fellessamling i auditoriet

  • · Rektor Gørild Joramo har ordet om skolens pedagogiske arbeid/fravær/satsningsområder
  • · Samarbeid mellom skolen og de foresatte
  • · Om skolens alternativ til OD- Mercy Ships

2. Avdelingsvis informasjon

· Presentasjon av avdelingene.

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har forøvrig ei nettside dere kan se på.

Velkommen!