Aktuelt

FN-SKOLE OG MILJØFYRTÅRN
Aglo videregående skole er en av ca. 620 skoler i Norge som kan kalle seg en FN-SKOLE. Vi er også et MILJØFYRTÅRN.

FN ble stiftet rett etter krigen, og formålet har hele tiden vært å skape en verden uten krig, sult og urettferdighet. Norge har hele tiden vært en sentral aktør i FN.

FN-skolene får blant annet jevnlig besøk fra FN-sambandet som har flere ulike undervisningsopplegg tilpasset medlemsskolene. På Aglo pleier vi å få FN-besøk i løpet av høstsemesteret.

FN-side_a.jpg

Ved å være en FN-skole kan også lærere få tilbud om å delta på en studietur til FN i New York. To av Aglo-lærerne fikk i 2015 på denne måten se FN fra innsida. Bildet viser Kari Dahlen Aspenes og Tor-Steinar Jorem i salen som rommer Generalforsamling i FN. Verdens kanskje viktigste rom!

For Aglo vgs. innebærer det å være en FN-skole blant annet å gi skolens elever aktuell og ikke minst engasjerende undervisning om FN og internasjonale spørsmål.

Aglo videregående skole er også et aktivt Miljøfyrtårn!

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. En virksomhet som er sertifisert som Miljøfyrtårn oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Med andre ord; vi tar miljøansvar i praksis!

Daglig leder på Aglo, Thomas Mo, kan fortelle at det har vært en lang og krevende prosess å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

– Dette er en investering i framtida. Det er et særdeles viktig arbeid. Vi ønsker å jobber mye med holdningsskapende arbeid, både blant ansatte og elever, sier Mo.

Et par eksempler fra Aglo-hverdagen som beskriver hva det innebærer at Aglo er et Miljøfyrtårn:

•    Når Aglo går til anskaffelse av nye biler skal det enten være el-biler eller hybridbiler.
•    Bevisst holdning til kildesortering.
•    Bevisst holdning til energisparing, ikke minst i forbindelse med oppussing av bygningsmassen vår.
•    Vise i praksis at miljtenkning er etisk korrekt. Ikke bruke mer enn vi må.
•    Mest mulig bruk av økologisk mat i elevkantina.