Så fint det ble! I dag satte vi FN på dagsorden, og det ble et supert møte med verdens viktigste organisasjon. Det er slike møter vi trenger mange av.

Det åpna nærmest med en eksplosjon. Next to Perfect forsterket med herrene Lars Tore Strand og Espen Johansen dro i gang en helt spesiell og toppprocka versjon av «Til ungdommen». Vår dom over framførselen: DEN SATT, GITT!!

Tor Arne Alseth fra FN-sambandet prata i to og en halv time… Om FN, om menneskerettigheter, om klima og om bærekraftsmål. Blant annet. Det går fint med lange foredrag også… hvis temaet er spennende. For ordens skyld; FN er spennende,

I dag var det nøyaktig 70 år siden Menneskerettighetserklæringen ble underskrevet. Og i dag ble Nobels Fredspris delt ut. Litt av en dag for alle de som ser utover Norges grenser.

– Det er et tankekors at slik verden ser ut i dag ville det neppe vært mulig å stifte et FN anno 2018. Det er riktignok svært mye som går bedre i verden i dag, men vi har en lang vei å gå, sa Alseth til en svært lydhør gruppe elever/ansatte.

– Menneskerettighetserklæringen er verdens mest leste dokument. I dag vil jeg si at menneskerettighetserkæringen er viktigere enn noen gang. Den er truet fra flere hold, og det finnes politiske strømninger som bevisst motarbeider menneskerettighetene, sa Tor Arne Alseth.

Menneskerettighetene handler om ytringsfrihet, organisasjoinsfrihet og trosfrihet. Og de handler og at vi har rett til må slippe en verden hvor det finnes tortur, slaveri og tvangsarbeid. Og de handler om at vi har rett til mat, helsehjelp, utdanning og og en trygt klima..

Men rettighetene er ingen selvfølge selv om nesten alle land er enige om at de er viktige. Til og med et tilsynelatende trygt land som Norge har blitt anklaget for å bryte menneskerettighetene på enkelte punkter.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Vi sang selvsagt bursdagssangen til jubilanten før vi tok pause. Pepperkaker og saft hørte selvagt med til feiringa!

Etter pausen var temaet flyttet fra menneskerettigheter til FNs bærekraftsmål. Egentlig to siden av samme sak. ALLE-mål henger sammen med ALT.

Tor Arne Alseth presenterte de 17 målene som skal nåes innen 2030

– Alle verdens utfordringer står samlet i disse målene. 17 hovedmål, 169 delmål og en oppskrift på en bedre verden. Her finnes det mål som også rike land som Norge sliter med å oppfylle, sa Alseth og hadde kanskje målene 12 og 13 (se over) i tankene.

– Hvis alle lever som vi i Norge, trenger vi tre og en halv jordklode. Det har vi ikke, sa Thor Arne Alseth..

Og helt til slutt; Hekla Stålstrengers nydelige «Har du fyr». Flott framført av Aglo-ansatt Sandra Sandmark. DEN SATT DEN Å, GITT!