Er du over 20 år - søk DU også

Trenger du en ny mulighet? På Aglo videregående skole tar vi også inn voksne elever. De tas inn på lik linje med ungdomsrett-elever. Våre elever er altså mellom 16-35 år. Du kan søke på yrkesfaglige program på samme måte som de yngste elevene. I tillegg har vi ett tilbud om Generell studiekompetanse for voksne. Les mer om dette her.

Vi på Aglo har god erfaring med aldersfordelingen vår. De «eldre» elevene lærer av de yngre, mens de yngre får jobbe sammen med engasjerte og motiverte elever som kan være fem til femten år eldre. Vinn-vinn, kaller vi det.

Ja, Aglo er en privatskole, men vi får støtte fra Udir, og du skal derfor ikke betale skolepenger. Gratis skoleskyss får du, uansett alder. Ellers kan vi si at vi på Aglo er ganske så like andre skoler. Våre elever oppnår like gode resultater til eksamen som andre elever, og elevundersøkelsen viser at elevene trives minst like godt på Aglo som andre elever trives på sin skole.

Klikk her og les hva tre Aglo-elever over 20 år mener om det å være «voksen» på Aglo vgs.

I utgangspunktet har vi søknadsfrist via Vigo 1. mars, men på enkelte programområder har vi ledige skoleplasser, og vi kan ta inn elever helt til 1. oktober. Da tar du bare kontakt med skolen direkte. Fyll ut skjemaet under bildet og send inn. Vi sender deg de papirene du trenger for å søke.

 

Ta kontakt med oss

Du trenger vedleggsskjemaet (åpne vedlegget under eller be om å få tilsendt).. Send dette sammen med kompetansebevis og attester (samt karakterutskrift siste termin hvis du går på skole nå) til Aglo videregående skole, Fløanvegen 89,  7510  Skatval.