Aglo vgs er en del av noe stort! Eierorganisasjonen vår, Blå Kors Norge, har et særdeles bredt arbeidsområde. Mye bredere enn folk flest er klar over. Blant annet rusbehandling, forebygging, oppfølging av barn og unge samt skoledrift. Blå Kors har et suverent motto som er særdeles aktuelt for en skole som vår.

«I sentrum står et menneske»

Der er jobben vår kort oppsummert! Å se den som står i sentrum.

Hva innebærer egentlig det? For aglo.no er det selvsagt helt naturlig å ta kontakt med rektor Gørild Joramo for å få vite litt mer.

– Hvordan legger elevene merke til at Aglo er en Blå Kors-skole?

– Jeg er ikke sikker på at elevene er så bevisste på at vi er en Blå Kors-skole. Vi har riktignok Blå Kors-logo på velkomstbrev, brosyrer, alt av skjemaer osv. Det blir nevnt i møtet med elevene, men først og fremst tror jeg de vil merke det i undervisningen og holdningene hos de ansatte.

– Vi har et kristendomsfag hvor vi tar opp temaet rus, og i det skoleåret vi nettopp avsluttet fikk elevene f.eks en inforunde om tilbudet til Kompasset fra Trondheim. Rusbruk er også et tema som vil trekkes inn i mange fag. Ellers skal vi ha ulike samlinger om etikk, bistand og andre temaer en kan knytte til livssyn og kristendom. Vi ønsker at elevene skal ha et mer bevisst forhold til eget livssyn og tro etter et år hos oss, sier Gørild Joramo.

Hop videregående skole utenfor Bergen, Seiersborg videregående skole i Fredrikstad og Øvrebø skole noen mil nord for Kristiansand. Det er det tre andre Blå kors-skolene. De ligger langt unna oss, men likevel har vi etablert et godt samarbeid med disse skolene.

 – Hva skiller egentlig vår skole fra andre skoler?

– Vi har en kultur for å se alle elevene våre. Gjennom skoleturer og flere andre bli-kjent-opplegg legger vi til rette for at elevene skal bli kjente med hverandre, og med oss som er ansatte her på skolen.

– Det er viktig for oss å skape gode relasjoner mellom elevene og mellom  lærere og elever. Det er en investering og en basis for å skape et godt læringsmiljø. Vi er bevisste på å se eleven som person i tillegg til elevens faglige ståsted. Alle elever skal være like mye verdt. Dette er en tradisjon vi har, og som vi også håper at elevene våre opplever.

– Hvordan ser du for deg framtida til de fire Blå Kors-skolene?

Så lenge vi gjør en god jobb, og elevene våre opplever at Blå Kors-skolene er gode skoler, er jeg optimistisk. Jeg tror politikerne også i større grad enn før skiller mellom ideelle og kommersielle skoler, og ser at de ideelle skolene er gode alternativ til de offentlige skolene.

 – Er det noen forskjell på det å være ansatt på en BK-skole og en vanlig offentlig skole?

Vi forventer av våre ansatte at de i tillegg til å være gode fagpersoner også har et hjerte for elevene. Som skole er vi nok mer verdiorientert enn resultatorientert, selv om eleven våre faktisk har gode resultater også.

Ny_a.jpg