Aglo vgs er en del av noe større!  Blå Kors Norge, har et særdeles bredt arbeidsområde. Mye bredere enn folk flest er klar over. Blant annet rusbehandling, forebygging, oppfølging av barn og unge og ikke minst; skoledrift. Blå Kors har et suverent motto som er særdeles aktuelt for en skole som vår.

«I sentrum står et menneske»

 

Der er jobben vår kort oppsummert! Å se den eleven som står rett foran oss.

Hva innebærer egentlig det?

Det er ikke sikker at alle elevene er så bevisste på at vi er en Blå Kors-skole. Vi har riktignok Blå Kors-logoen på velkomstbrev, brosyrer, alt av skjemaer osv. Det blir nevnt i møtet med elevene, men vårt mål er at de også skal merke det i undervisningen og i holdningene hos de ansatte.

Vi har et kristendomsfag hvor vi tar opp temaer som rus, etikk, bistand, mangfold, medmenneskelighet og religion. Vi har ellers de samme fagene som du møter i de andre videregående skolene i landet vårt. Vi skal utdanne mennesker til å bli dyktige fagfolk, og vi skal bry oss om mennesket. Elevgruppa vår er svært bredt sammensatt. Vi har elever fra 18 til 50 år. Vi har mangfold når det gjelder det aller meste. Vi er ganske enkelt forklart en skole som tenker stort om hver eneste elev som går på skolen vår.

Grimstad videregående skole, Hop videregående skole utenfor Bergen, Seiersborg videregående skole i Fredrikstad og Øvrebø skole noen mil nord for Kristiansand. Det er det fire andre Blå kors-skolene. De ligger langt unna oss, men likevel har vi etablert et godt samarbeid med disse skolene. I tillegg vil Blå Kors i løpet av kort tid starte opp to nye skoler i henholdsvis Follo og Skien. Klikk på de fire boksene under så kan du finne ut mer om de fire kollegene våre i Blå Kors!

 

Seiersborg videregående skole Øvrebø videregående skole

Blå Kors vgs. Grimstad Hop videregående skole

Og apropos Blå Kors-familien. Nærområdet vårt. Aglo videregående skole er en del av Aglo opplæringssenter som driver en videregående skole, en grunnskoleavdeling, et opplæringskontor, et barne- og familiesenter samt to barnehager i Stjørdal. Litt lenger sør finner vi Blå Kors barnevern Malvik (tidl. Villa Vika). Og i Trondheim har vi Lade Behandlingssenter, Kompasset og Barnas Stasjon.

Det er viktig for oss å skape gode relasjoner mellom elevene og mellom  lærere og elever. Det er en investering og en basis for å skape et godt læringsmiljø. Vi er bevisste på å se eleven som person i tillegg til elevens faglige ståsted. Alle elever skal være like mye verdt. Dette er en tradisjon vi har, og som vi også håper at elevene våre opplever.