VG2

BETONG OG MUR

Vg2 Betong og mur handler om å utvikle grunnleggende kunnskaper om å bygge og vedlikeholde bygninger, bygningsdetaljer, anlegg og andre konstruksjoner i betong, flis og murprodukter.

Programfagene ruster elevene til å velge materialer, håndtere produkter og bygge konstruksjoner i betong og mur med hensyn til estetikk, miljø og økonomi.

 

 

Kjerneelementet betong-, flis- og murarbeid handler om å forskale, armere og støpe konstruksjoner. Videre handler det om å mure, pusse, flislegge og utføre membranarbeider i våtrom. Det handler også om å håndtere avfall og sikre inneklima under og etter byggingen av konstruksjonen. Kjerneelementet handler videre om å følge ergonomiske prinsipper og bruke verneutstyr.

Kjerneelementet produkter og verktøy handler om å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i tråd med lover og forskrifter. Videre handler det om å tegne og beregne bygningsdeler i betong og mur. Det handler også om å velge produkter og verktøy ut fra materialforståelse og bygningskonstruksjonens egenart.

 

 

Programfag med følgende årstimetall:

Betong og mur 337
Dokumentasjon og kommunikasjon 140
Yrkesfagligfordypning 253

...og fellesfag

kroppsøving 2
norsk 4
samfunnsfag 3

Vg1

Bygg og Anleggsteknikk

Vg2

Tømrer