Aglo sine

BARNEHAGER

Aglo barnehager består av to barnehager. Det er Aglo barnehage, Eventyrhuset på Skatval og Aglo barnehage, Sentrum i Stjørdal.

Aglo har to barnehager med hvert sitt særpreg. Begge husene har åpningstid 06.45-17.00, og vi har fortløpende inntak i tillegg til hovedopptaket 1.mars. Søknadsskjema finner du ved å klikke på boksen under. Velg  Aglo barnehage, Eventyrhuset (Skatval) eller Aglo barnehage, Sentrum (Stjørdal).

Søk barnehageplass på Aglo

 

At det er livlig, variert, spennende og artig å være barnehagebarn på Aglo-barnehagene er det i alle fall ingen tvil om. Ta bare en titt på billedmontasjen vår.

 

 

I Aglo barnehage ser vi både enkeltbarnet og gruppa og hva de er opptatt av. Ut i fra barnas interesser velger den enkelte avdeling tema som de som de fordyper seg litt i. Noen ganger blir det små prosjekter, men hvis barna viser stor interesse kan det bli langvarige prosesser vi jobber med.

Etter at det kom ny rammeplan i 2017 har personalet brukt mye tid på å sette seg inn i den og implementere den i hverdagen. Vi legger til rette for aktiviteter på barnas vilkår. Det betyr at det fysiske miljøet skal innby til leik og aktiviteter både ute og inne. Leken får gode vilkår når den får utvikle seg i et dynamisk samspill mellom barna og omgivelsene. Det viktigste vi kan gjøre er å se. Se hva barna er opptatt av og hva de opplever som meningsfullt. Det vi ser skal være retningsgivende for hvordan vi legger til rette for lekens vilkår og utvikling.

 

 

Visjonen vår

Med hjerte, kunnskap og kraft

skaper Aglo barnehage muligheter

for mestring og mening

 

Aglo barnehage, Eventyrhuset

ligger i naturskjønne omgivelser vegg i vegg med Aglo videregående skole på Skatval. For elever på Aglo vgs. er det praktisk med barnehage så nært skolen, der det også er muligheter for å ta med barnehagebarn på skolebussen som stopper rett utenfor barnehagen.

Eventyrhuset samarbeider med barne- og ungdomsarbeiderlinja ved skolen, og hvert år er vi med på ulike aktiviteter som de arrangerer.

Vi har et variert og spennende uteområde, både innenfor porten og rett utenfor porten. Her har vi skogen helt inntil oss og god utsikt til sjøen. Barna er masse ute og de motoriske utfordringene står i kø. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom barns motoriske og kognitive utvikling, så vi legger vekt på å være mye ute og ønsker å utnytte de fordelene vi har rett utenfor døra vår.

Eventyrhuset består av 2 avdelinger, småbarn 0-3 år og storbarn 3-6 år. Hvis du vil vite litt mer om oss kan du følge oss på Facebook.

Eventyrhuset på Skatval.

 

Aglo Barnehage, Sentrum

ligger svært sentralt i Stjørdal med nærhet til både skogen og sjøen. I tillegg har vi kort avstand til både Blinkparken, Kimenparken og andre lekeplasser. Barnehagen har også et spennende uteområde som innbyr til allsidig lek og motorisk aktivitet. Aglo barnehage Sentrum består av tre avdelinger; småbarnsavdeling 1-2 år, mellomgruppe 2-3 år og storbarnsavdeling 3-6 år.

I Aglo barnehage Sentrum er flere språk og kulturer representert, og dette er noe vi ser på som en stor ressurs for barnehagen. Barnehagen har derfor også stort fokus på språk og lesing, musikk og drama i sitt arbeid. Vi benytter oss av kulturtilbud i nærheten, som konserter og forestillinger, og vi bruker biblioteket aktivt.

Aglo Barnehage Sentrum kan du også følge på Facebook.

Aglo barnehage som ligger i sentrum av Stjørdal