Aglo sine

BARNEHAGER

Aglo barnehager består av to barnehager. Det er Aglo Eventyrhuset på Skatval og Aglo Sentrum i Stjørdal.

Aglo har to barnehager med hvert sett særpreg. Begge husene har åpningstid 06.45-17.00, og vi har fortløpende inntak i tillegg til hovedopptaket 1.mars. Søknadsskjema finner du ved å klikke på logen til Stjørdal kommune. Velg deretter Aglo barnehage.

I Aglo barnehage ser vi både enkeltbarnet og gruppa og hva de er opptatt av. Ut i fra barnas interesser velger den enkelte avdeling prosjekter som de jobber med. Noen ganger blir det små prosjekter, men ofte drar barna oss med på langvarige prosjekter. Etter at det kom ny rammeplan i 2017 har personalet brukt mye tid på å sette seg inn i den og implementere den i hverdagen. Vi legger til rette for aktiviteter på barnas vilkår. Det betyr at det fysiske miljøet skal innby til leik og aktiviteter både ute og inne. Leken får gode vilkår når den får utvikle seg i et dynamisk samspill mellom barna og omgivelsene. Det viktigste vi kan gjøre er å se. Se hva barna er opptatt av og hva de opplever som meningsfullt. Det vi ser skal være retningsgivende for hvordan vi legger til rette for lekens vilkår og utvikling.

Visjonen vår

 

Med hjerte, kunnskap og kraft

skaper Aglo barnehage muligheter

for mestring og mening

 

EVENTYRHUSET Aglo barnehage, Eventyrhuset ligger i naturskjønne omgivelser vegg i vegg med Aglo vgs. på Skatval. For elever på Aglo vgs. er det praktisk med barnehage så nært skolen. Barnehagen samarbeider også med barne- og ungdomsarbeiderlinja ved skolen.

Eventyrhuset som ligger ved siden av Aglo vgs.

Fra barnehagen har vi utsikt til sjøen. Skogen har vi helt inn på barnehageområdet. Kjennetegnet til Eventyrhuset er det store og allsidige uteområdet. Vi legger vekt på å være mye ute.

Barnehagen har to avdelinger, småbarnsavdeling 0-3 år og storbarnsavdeling 3-6 år.

SENTRUM Aglo Barnehage ligger sentralt i Stjørdal med nærhet til sentrum, skogen, sjøen og flere parker og lekeplasser. I tillegg har barnehagen et spennende uteområde som innbyr til allsidig lek og motorisk aktivitet. Barnehagen består av tre avdelinger; småbarnsavdeling 1-2 år, mellomgruppe 2-3 år og storbarnsavdeling 3-6 år.

Aglo barnehage som ligger i sentrum av Stjørdal