Dette er

BARNEAVDELINGEN

Barneavdelingen er godkjent som barnevernsinstitusjon for tre til fire barn i aldersgruppen 0-12 år.

 

 

Avdelingen kan gi et langsiktig omsorgstilbud til barn som barnevernet har overtatt omsorgen for. Vi tar også imot barn som trenger midlertidig plassering eller hjelpetiltak etter Barnevernloven. Barneavdelingen tar imot barn som plasseres i henhold til Lov om Barneverntjenester §§ 4-12, 4-4, 6. ledd, 4-6, 1.ledd og 4-6, 2. ledd.

 

Barneavdelingens oppgave er å ha den daglige omsorgen for barn som av ulike grunner ikke kan bo hos sine foreldre. De vil kunne bo hos oss til en framtidig omsorgssituasjon er avklart.

På barneavdelingen vil barna møte voksne som er trent til å forstå og møte de ulike uttrykkene som omsorgssvikt kan gi hos barn. Vi ønsker at barna skal møte trygge, varme og tydelige voksne som de kan få tillit til. Dagliglivet skal være preget av forutsigbarhet, struktur og gode rutiner. Vi er opptatte av å gi barna mestringsopplevelser og nye erfaringer som kan bidra til en positiv utvikling. En viktig del av arbeidet vårt er å hjelpe barna med å skape en sammenheng i, og forståelse for livshistorien sin.

Nettverksarbeid: Et godt samarbeid med barnets foreldre og øvrige nettverk står sentralt i vårt arbeid. Det arbeides målrettet etter individuelle handlingsplaner for hvert enkelt barn, og vi tilstreber et tett samarbeid med barnevernstjeneste, skole, barnehage og andre instanser som er involvert i barnas liv.

Skole og barnehage: Barneavdelingen har tett samarbeid med skole og barnehage. Som del av Aglo opplæringsenter har barneavdelingen også tilgang til egne barnehager og grunnskoletilbud.

Barneavdelingen ligger i nærheten av famieavdelingen i landlige omgivelser på Skatval. Boligen er nyoppuset og  beboerne våre får egne rom som er tilpasset aldersgruppen.

                            

Ta kontakt, vi er alltid tilgjengelige!