skolerute 2018-19

MånedFridager
augustFørste skoledag: 16. august
september
oktoberHøstferie: 8. - 12. oktober
novemberFri - planleggingsdag lærere : 30. november
desemberSiste skoledag før jul: 21. desember
januarFri - 2. januar
februarVinterferie: 18. - 22. februar
mars
aprilPåskeferie: 15. - 23. april
maiFri 1. mai
Fri: 17. mai
Fri: 30. (Kristi Himmelfartsdag) - 31. mai
juni2. pinsedag 10. juni
Siste skoledag 20. juni
augustFørste skoledag 2019/2020: torsdag 15. august