Eksamen våren 2019

 

 

Her er alle datoer for skriftlige og muntlige eksamener på Aglo vgs våren 2019. En måned med både skriftlig og muntlig eksamen. 18. juni avslutter vi årets eksamensøkt med muntlig eksamen.

Eksamen vg1

DatoFag
15. mai Trekk skriftlig kl. 09.00
28. maiMatematikk skriftlig 1PY
14. juniTrekk muntlig kl. 09.00
18. juniMuntlig eksamen
20. novemberMatematikk skriftlig 1PY

 

Eksamen vg2

DatoFag
15. maiTrekk skriftlig 09.00
20. maiForberedelse engelsk
21. maiEngelsk
29. maiNorsk - og norsk elever med kort botid. Yrkesfag
3. juniForberedelse 2FRA
4. juniPraktisk eksamen 2FRA
Forberedelse 2BTA (gr.A), 2TPA(gr.A)
5. juniPraktisk eksamen 2BTA (gr.A) og 2TPA(gr.A)
6. juniPraktisk eksamen 2BTA
Forberedelse 2TPA (gr.B)
7. juniPraktisk eksamen 2TPA (gr. A)
8. juniPraktisk eksamen 2TPA (gr.B)
11. juniForberedelse 2BUA og 2SES
12. juniPraktisk eksamen 2BUA, 2SES.
Forberedelse 2HEA og 2AKA
13. juniPraktisk eksamen 2HEA og 2AKA
14. juniTrekk muntlig 09.00
18. juniMuntlig eksamen

 

Eksamen vg3

DatoFag
15. maiSkriftlig trekk kl. 09.00
20. maiMatematikk 2PY
Forberedelse engelsk
21. maiEngelsk 3AFA
22. maiNorsk sidemål
Forberedelse norsk som andrespråk og norsk for elever med kort botid.
23. maiNorsk hovedmål, norsk som andrespråk og norsk for elever med kort botid.
28. maiForberedelse sosialkunnskap 3PBA
29. maiSosialkunnskap 3PBA
4. juniInternasjonal engelsk 3PBA
14. juniMuntlig trekk kl. 09.00
18. juniMuntlig eksamen
13. novemberMatematikk 2PY
20. novemberMatematikk 1PY

 

Eksamen grunnskole

Dato
Fag
14. maiTrekk skriftlig kl. 09.00
16. maiMatematikk
20. maiForberedelse norsk hoved- og sidemål
21. maiNorsk hovedmål
22. maiNorsk sidemål
23. maiForberedelse engelsk
24. maiEngelsk
6. juniTrekk muntlig kl. 09.00
8. juniMuntlig eksamen