Rådgivere, PPT

…OG HELSESØSTER

På Aglo vgs. har vi rådgivere tilknyttet de ulike avdelingene. På bildet ser du  dem. F.v. Monica Ryggvik, Gørild Joramo (rektor), Bjørg Kristin Aamodt, Heidi Bjørkøy, Jorun Dybvad og Janne Bonslett

 

Allmennfag Monica Ryggvik monica.ryggvik@aglo.no
HO Bjørg K. Aamodt bjorg.kristin.aamodt@aglo.no
TIP Janne Bonslet janne.bonslet@aglo.no
BYGG Janne Bonslet janne.bonslet@aglo.no
DH Bjørg K. Aamodt bjorg.kristin.aamodt@aglo.no
SES Kine Dybwad kine.dybwad@aglo.no
Grunnskole Heidi Bjørkøy heidi@aglo.no

Rådgivernes oppgaver er blant annet dette:

  • støtte kontaktlærerne
  • bidra med dokumentasjon, blant annet IOP’er
  • være en samtalepartner for elevene
  • avdelingens bindeledd til eksterne samarbeidspartnere (PPT, PUT m.fl.)
  • koordinering opp mot Ungdomskontakten i kommunen
  • yrkes- og utdanningsveiledning
  • markedsføre skolen utad

Helsesøster

Helsesøster Irene Østerås (irene.hansen.osteras@stjordal.kommune.no ev. mob. 47813968) har kontortid på skolen tirsdager fra klokken 10.00 – 14.30. Kan da kontaktes i første etasje i «Fjøset». Ring gjerne eller send en SMS.

Helsesøster kan blant annet hjelpe deg med følgende:

  • en samtalepartner eller rett og slett en «luftekanal»
  • praktisk info i forbindelse med sykdom, prevensjon, lege etc.
  • gi støtte i en kanskje anstrengende hverdag

PPT

PPT er tilstede på Aglo hver tirsdag 08-15.30. Du kan kontakte enten Kirsti Østgård (kirsti.ostgaard@varnesregionen.no – mob. 476 40 389) eller Frode Lauvsnes (frode.lauvsnes@varnesregionen.no – mob. 976 11 060)

Østgaard har ansvar for følgende tre avdelinger: HO, BYGG og SES. Lauvsnes for: DH, AF og TIP

Andre tjenester

I starten av skoleåret har vi kartleggingsprøver i matematikk, norsk og engelsk. Dette for å finne ut om det er nødvendig med ekstra faglige hjelpetiltak. Det kan være snakk om ekstra støtte i form av ekstra lærere i timene, individuell hjelp eller kurs rettet mot spesielle områder, for eksempel dysleksi.

Ta kontakt med rådgiver på din avdeling for flere opplysninger.

Trenger du henvisning til PPT. Klikk på lenken under.