PC, nett

…OG ANNET UTSTYR

På Aglo er PC og andre digitale hjelpemidler en del av hverdagen.
 
Alternativ 1
De elevene som har egen PC kan bruke denne. Skolen har ikke noe ansvar for problemer knyttet til disse maskinene. Elevene vil få mulighet til å installere Microsoft Office på skolen. Lisensen er gyldig så lenge eleven er elev ved Aglo vgs.
Ved fullført skoleår vil elevene som har brukt sin egen PC hele skoleåret få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner.
Alternativ 2
I timer der det kreves å bruke PC kan skolen om nødvendig låne ut PC-er.
På Aglo videregående skole bruker vi It’s learning som læringsplattform og IST Fravær for fraværsføring. For elever under 18 år gis også foreldrene tilgang til disse programmene. Mer informasjon får dere senere.
Hvordan koble til Aglo sitt trådløse nett 

Elevene kopler seg til det trådløse nettet som heter «aglo». med sit eget brukernavn og passord utstedt av skolen.

NB! Om det er noen med eldre PC-modeller eller som ikke får koblet til det trådløse nettverket, så gi beskjed til lærer som deretter tar kontakt med IT-ansvarlig.
Programvare som skal benyttes på elev pc’er:

Microsoft Office, Ordnett og CD-ord gjøres tilgjengelig fra skolen på elevnett.com

ALLE skal dessuten ha ett gyldig abonnement på antivirus programvare installert på sin pc, og dette skal til enhver tid være oppdatert med siste versjon av definisjonsfiler og programfiler. Det finnes gratis antivirus programmer som kan lastes ned, for eksempel Windows Defender.
Helt til slutt vil vi minne om at hver enkelt elev viser ”nettetikette” og retter seg etter.
Med unntak av PC og enkelte utstyrpakker (hør med avdelingen din) er skoleutstyr/bøker gratis.
Samtidig som du bekrefter at du takker JA til skoleplass på Aglo vgs. får du et innbetalingskort på 1000 kroner som er et depositum for leie av bøker. Når du leverer bøkene tilbake på slutten av skoleåret får du selvsagt depositumet tilbakebetalt.
Vanlig skrivemateriell som skrivebøker, linialer, penner etc. må du skaffe selv. Privat kopiering kan du avtale med resepsjonen.

Annet utstyr

Med unntak av PC og enkelte utstyrpakker (hør med avdelingen din) er skoleutstyr/bøker gratis.
Samtidig som du bekrefter at du takker JA til skoleplass på Aglo vgs. får du et innbetalingskort på 1000 kroner som er et depositum for leie av bøker. Når du leverer bøkene tilbake på slutten av skoleåret får du selvsagt depositumet tilbakebetalt.
Vanlig skrivemateriell som skrivebøker, linialer, penner etc. må du skaffe selv. Privat kopiering kan du avtale med resepsjonen.