Aglo sine

BARNEHAGER

Aglo barnehage ligger på Skatval, ikke langt fra Steinvikholmen slott. Vi har også en avdeling i Stjørdal sentrum.

Barnehagen vår består av to avdelinger:  Eventyrhuset og Sentrum.

I hvert hus er det tre grupper. Gruppene er inndelt etter alder på barna og kan variere noe fra år til år. Vi har plasser for barn i alderen 0-6 år. Åpningstiden er 06.45 – 17.00. Vi er godt bemannet med pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. I tillegg har vi barne- og ungdomsarbeiderlærlinger.

Aglo barnehage kan by på unike friluftsområder. Vi er opptatt av å ta i bruk og utnytte områder på best mulig måte, og det er laget en god del naturleikeapparater som klatrejungel og taubaner, gapahuk og spikerlavo. I løpet av barnehageåret drar vi både på fisketurer, tur til fjæra, bærturer, besøker Aglo-hytta i Rådalen etc. Vi har mange muligheter og forsøker å utnytte disse.

Inne tilstreber vi å legge til rette for aktiviteter på barns vilkår. Det betyr at det fysiske miljøet skal innby til leik og aktiviteter.

Personalet jobber aktivt i forhold til sentral rammeplan og lokal rammeplan. Her står barnehagen som læringsarena og barns medvirkning særlig i fokus.

Vi har samordna opptak med Stjørdal Kommune, gå derfor inn på Søknadsskjemaet til Stjørdal kommune (klikk på kommunevåpenet under), velg Aglo og send inn.


Send samtidig gjerne en mail til barnehage@aglo.no