Skoleruta

2017/2018

skolerute 2017-18

   
MånedFridager
augustFørste skoledag: 16. august
september
oktoberHøstferie: 9. - 15. oktober
novemberFri - planleggingsdag lærere : 24. november
desemberSiste skoledag før jul: 21. desember
januar17. January 1900
februarVinterferie: 19.-25. februar
marsFri - planleggingsdag lærere : 14. mars
Påskeferie: 26.-30 mars
april2. påskedag: 1. april
maiFri 1. mai
Kristi Himmelfartsdag: 10. mai
Fri 17.-18. mai
2. pinsedag 21. mai
juniSiste skoledag 22. juni
augustFørste skoledag 16. august